Kiezersonderzoek

Informatie

Informatie  

Qumup voert momenteel via de websites Links23.nl en Rechts23.nl een onderzoek uit onder Nederlandse kiezers. Het betreft hun opvattingen over politiek leiderschap. Het onderzoek is te zien als een illustratie van een zeer compleet type onderzoek dat wij kunnen uitvoeren in het kader van onze dienstverlening rond online vragenlijsten.

Het vernieuwende bij dit kiezersonderzoek is dat deelnemers - behalve vragenlijsten beantwoorden - ook zelf stellingen kunnen inbrengen waarover niet alleen zij zelf maar ook andere deelnemers zich kunnen uitspreken. Ook kunnen deelnemers andere deelnemers als favorieten aanwijzen op basis van hun bijdragen.

Een dergelijke aanpak kan eveneens gebruikt worden bij dienstverlening aan brancheverenigingen die actief willen communiceren met hun leden. Maar Qumup kan ook voor sportverenigingen, winkeliersverenigingen, politieke partijen en andere open en gesloten communities op maat gemaakte website oplossingen realiseren.

Qumup beschikt over veel kennis en practische ervaring met vragenlijsten en het publiceren van uitkomsten gebaseerd op vragenlijsten.

Momenteel is er bij het onderzoek onder kiezers nog niet actief gezocht naar deelnemers voor het onderzoek. Alleen bij voldoende deelname - vooralsnog uitsluitend op basis van spontaan site bezoek en enige activiteiten op X (voorheen Twitter) - via zullen de resultaten van het onderzoek worden samengebracht in een rapportage. Bij opdrachten voor klanten zal het stimuleren en vinden van respondenten natuurlijk in overleg met hen wel onderdeel van het werk zijn.

Neem contact met ons op om de de diverse mogelijkheden van online onderzoek en communicatie verder te bespreken. Ook onderzoeksbureaus en gemeenten kunnen vanzelfsprekend een beroep doen op Qumup voor ondersteuning als zij online onderzoek willen doen. Onze prijzen zullen hen aangenaam verrassen. Het heeft onze voorkeur om met gemeenten en onderzoeksbureaus samenwerkingen aan te gaan via enkelvoudige onderhandse aanbestedingen. Maar voor andere opties staan wij open.

Bekijk: Links23.nl
Bekijk: Rechts23.nl
Volg ons op X (Twitter): Qumup-research