Ontwikkeling van online vragenlijsten

Informatie

Informatie  

Qumup ontwikkelt enquêtes geschikt voor het online verzamelen van informatie bij personen als bedrijven. De enquêtes kunnen met of zonder respondentenregistratie werken. Ze zijn responsive: operationeel op smartphones, tablets en desktops. De resultaten van het onderzoek kunnen worden samengebracht in een rapport.

Verschillende typen vraagstellingen zijn mogelijk: o.a. open vragen, selectievragen, en kolomvragen. Instructieteksten kunnen worden toegevoegd die ook video's kunnen bevatten. De enquêtes kunnen onderdeel worden van een eigen Drupal website, maar wij kunnen ook een nieuwe (tijdelijke) website ontwikkelen waar de enquête op geplaatst wordt. Deelname aan een onderzoek kan op diverse manieren worden ingeregeld. Neem contact op voor meer informatie. Heel uitgebreide oplossingen zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld toegepast bij onze websites Links23.nl en Rechts23.nl.

De kosten van een online onderzoek zijn afhankelijk van de omvang van de vragenlijst en de wijze waarop de resultaten gepresenteerd moeten worden: als bestand om zelf verder te analyseren, als een tabellenset, of als een onderzoeksrapport met beschrijvende teksten. De prijzen starten bij € 5.000.